HansaVET lithuanian - HansaVET

Go to content

Main menu

HansaVET lithuanian

choose your language:  english |  german | swedish |  latvian | estonian | lithuanian

APIE HANSAVET PROJEKTĄ


Europos naujosios bendradarbiavimo strategijos "Švietimas ir profesinis rengimas 2020" pirmajame prioritete "Mokymasis visą gyvenimą ir mobilumas” teigiama, kad mobilumas, suteikiantis galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties kitose Europos šalyse bei ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus, turėtų tapti prieinamas kiekvienam besimokančiajam. Tiek individai, tiek švietimo institucijos, o taip pat ir pati šalies ekonomika turėtų pajausti mobilumo maksimalų pridėtinės vertės mastą. O profesinio rengimo sistemoje tai reikštų vis didėjantį besimokančiųjų, galinčių pasinaudoti mobilumo programų teikiamomis galimybėmis, skaičių. Todėl vis daugiau skirtingų Europos šalių profesinio rengimo institucijų besimokantiesiems siekia pasiūlyti praktikas bei įdarbinimą tarptautiniame lygmenyje.

Mobilumo turinio akcentas yra fokusuojamas į profesinius, kultūrinius ir kalbinius aspektus. Užtikrinantis įsidarbinimą užsienio įmonėje, mobilumas profesinio rengimo sektoriuje suteikia galimybę stebėti ir mokytis ne tik profesinių, bet ir verslumo ugdymo aspektų. Tačiau mobilumo masiškumas reikalauja naujų jo kokybės užtikrinimo strategijų. Vienas iš būdų kaip patobulinti profesinio rengimo mobilumo kokybę ir pridėtinę vertę yra strategija, siekianti tobulinti verslumo gebėjimų ugdymą tarptautinio mobilumo metu. Šios strategijos sėkmingo įgyvendinimo prielaida yra:
1) politinio lygmens parama bei;
2) personalo, di
rbančio profesinio rengimo institucijose, kvalifikacija.


Projekto tikslai


HansaVET projekto tikslas yra siejamas su
profesinio rengimo kokybės ir inovacijų tobulinimu, skatinant asmenų, dalyvaujančių pirminiame profesiniame rengime, mobilumą. Projekte siekiama:
1)
sukurti naują mobilumo profesinio rengimo sektoriuje strategiją Baltijos regione, skatinant verslumą bei užtikrinant įdarbinimą;
2) profesinio rengimo mokytojams, mentoriams ir mobilumo koordinatoriams suteikti
konsultavimo įgūdžius, skatinančius mobilumo studentų verslumą;
3)
skatinti besimokančiųjų profesinio rengimo institucijose verslumo įgūdžius.Projekto rezultatai:
1) Nauja profesinio rengimo mobilumo strategija, skirta penkioms Baltijos regiono šalims bei šių šalių profesinio rengimo sektorių atstovaujančių politikų pasirašytas Memorandumas dėl verslumo gebėjimų ugdymo pirminiame profesiniame rengime.
2) Parengti profesinio rengimo mokytojus rengiantys mokytojai (11) ir profesinio rengimo mokytojai (330).
3) Publikuotas Metodologinis Gidas, skirtas mobilumo pirminiame profesiniame rengime organizatoriams.

Trumpalaikis projekto poveikis:
1) Naujos profesinio rengimo mobilumo strategijos Baltijos regiono šalyse patvirtinimas.
2) 330 profesijos mokytojai, skatinantys
mobilumo studentų verslumą.
3) J
eigu vienas profesijos mokytojas per metus parengtų 10 studentų, tuomet vienų metų bėgyje mobilumo vizitų metu 3300 profesinės mokyklos studentų galėtų lavinti verslumo įgūdžius.

Ilgalaikis projekto poveikis:
1) Profesinio mokymo ir rengimo mobilumas
kaip verslumo žinių taikymo priemonė regione bei Europos Sąjungoje.
2)
Augantis jaunų verslininkų bei mažų ir vidutinio dydžio įmonių regione skaičius.
3)
Aukštesnė profesinio mokymo ir rengimo kokybė ir konkurencingumas.
4)
Stipresnė profesinio mokymo ir rengimo įstaigų bei darbo pasaulio sąveika.


Projekto partneriai


HansaVET konsorciumą sudaro 6 partneriai:

National Centre for Education
(projekto koordinatorius, Latvija)
Norden Asociacija (Švedija)
Baltic Bright (Latvija)
Hansos Parlamentas (Vokietija)
Tartu Profesinio mokymo ir rengimo centras (Estija)
Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)


Back to content | Back to main menu