HansaVET swedish - HansaVET

Go to content

Main menu

HansaVET swedish

choose your language:  english |  german | swedish |  latvian | estonian |  lithuanian

Om HansaVET

Fler och fler YH anordnare och gymnasieskolor (VET) ordnar utlands LIA, APU och lärlingsplatser för sina studenter. Den nya strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildningsområdet, "Utbildning 2020" (ET2020) första prioritering är "att göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet". Här föreslår att rörligheten utomlands bör bli en regel snarare än ett undantag. Detta kommer att innebära ett ökande antal mobiliteter inom yrkesutbildningen. Ett ökat antal mobiliteter kräver strategier för att säkerställa en god kvalitet i utlandspraktiken. Individer och institutioner måste dra nytta av mobilitet så mycket som möjligt. Ländernas ekonomier bör även de gynnas av den här formen av internationalisering.Hittills har mobiliteterna fokuserat på;
1) att förmedla professionella, yrkesmässiga färdigheter;
2) kulturella och språkliga aspekter.

Men VET mobiliteter som innebär placeringar på företag i utlandet ger en möjlighet att förmedla kunskaper i internationalisering av affärsverksamhet samt entreprenörskap, utöver den yrkeskunskap som förmedlas. Ett sätt att förbättra kvaliteten och mervärdet av mobilitet inom yrkesutbildningen är att utveckla en strategi som syftar till att utveckla företagarandan under dessa internationella placeringar.

För att kunna genomföra en sådan strategi, behövs;
1) medvetenhet och stödmekanismer på politisk nivå,
2) medvetenhet och kompetens hos personalen på yrkeshögskolor och gymnasieskolor.Mål

Det övergripande syftet med HansaVET:

Att stödja internationalisering av samt utbildning i entreprenörskap inom yrkesutbildningen genom framtagning av en metod för kvalitetssäkring av utlandspraktik.

De huvudsakliga syftena med HansaVET är:
1) Att införa en ny strategi för ökad rörlighet inom yrkesutbildningen i Östersjöregionen för att främja entreprenörskap och kvalitetssäkra utlandspraktik;
2) Att fortbilda lärare och administratörer inom yrkesutbildningen där dessa ges kompetens för coachning och vägledning av studenter som utvecklar affärsprojekt samt kompetens i matchning av dessa projekt med företag i utlandet;
3) att öka kunskapen om entreprenörskap och internationalisering av affärsverksamhet hos studenter inom yrkesutbildningen.


Resutat

Projektresultat:
1) En ny strategi för rörlighet har utvecklats för yrkesutbildningar i de fem länderna i Östersjöregionen. Tio representanter för utbildningsdepartement och myndigheter för yrkesutbildning från dessa länder har undertecknat samförståndsavtal för att stödja internationella mobiliteter inom yrkesutbildningen med fokus på ökad kunskap om entreprenörskap;
2) 11 lärarutbildare har utbildats som i sin tur har utbildat 330 yrkeslärare i de metoder som utvecklats inom HansaVET;
3) Publicerat en handledning till stöd för fortsatt utbildning av yrkeslärare.

Kortsiktiga effekter:
1) utveckling av en strategi för ökad rörlighet inom yrkesutbildningen i Östersjöregionen,
2) 330 yrkeslärare har utbildats i den metod (HansaVET) som innebär att de har fått kompetens att stödja och vägleda sina studenter till företagande genom mobiliteter;
3) Om vi utgår från att var och en av dessa lärare utbildar 10 studenter per år så innebär det att 3 300 studenter inom yrkesutbildningen ges kunskap i entreprenörskap kopplat till en utlandspraktik.

Långsiktiga effekter:
1) mobiliteter inom yrkesutbildningen blir ett verktyg för ökad kunskap om entreprenörskap i Östersjöregionen och i EU;
2) fler unga företagare och ett ökat antal små och medelstora företag i Östersjöregionen,
3) högre kvalitet och en konkurrenskraftigare yrkesutbildning,

4) starkare kopplingar mellan yrkesutbildningen och arbetslivet.


Vilka står bakom HansaVET


HansaVET genomförs av ett konsortium som består av sex partners:
-  
National Centre for Education ("Lead Partner")  (Lettland) ;
-  Föreningen Norden (Sverige);
-  Baltic Bright (Lettland);
-  Hanseatic Parliament (Tyskland);
-  Tartu Vocational Education Centre (Estland);
-  Vytautas Magnus Universitet (Litauen).Back to content | Back to main menu